Volgens ruim 200 specialisten moet er dringend een planbureau komen dat werk maakt van één groot ruimtelijk uitvoeringsplan voor de hele kust- en polderzone.Uitdagingen zijn grootProfessor-emeritus Ruimtelijke Ordening Georges Allaert is niet aan zijn proefstuk toe. De urbanist heeft nu samen met alle kustcommissies voor ruimtelijke ordening een manifest klaar over de toekomst van het kustgebied. De uitdagingen zijn groot als ze de zone op langere termijn leefbaar willen houden.”In eerste instantie doen we een oproep naar de Vlaamse regering. Die heeft vandaag uiteindelijk nog steeds geen duidelijke visie in welke richting die kust moet gaan”, zegt Georges Allaert.(lees verder onder de foto)[[{“fid”:”202629″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:false,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:false,”field_file_image_copyright[und][0][value]”:””},”type”:”media”,”field_deltas”:{“1”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:false,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:false,”field_file_image_copyright[und][0][value]”:””}},”attributes”:{“class”:”media-element file-default”,”data-delta”:”1″}}]]”Geen visie”Aan zee is de verstedelijking volgens het manifest te versnipperd. Het ontbreekt aan een gemeenschappelijke visie op mobiliteit, waterhuishouding, toerisme, industrie en ecologie. Elke kustgemeente en elke overheid doet maar wat, meent het manifest, maar er zijn bedreigingen.”Het zal zeker fout lopen. Rekening houdende met het klimaatverhaal. Zeespiegelstijging aan de ene kant, overstromingen van landinwaarts, We gaan dat allemaal krijgen, naast droogte en dergelijke meer. We moeten ook zorgen dat we de economie aan de kust niet alleen kunnen behouden, maar ook versterken.”Het manifest gaat nu naar de Vlaamse regering, de kustburgemeesters, de provincie en alle instanties die met ruimtelijke ordening aan zee te maken krijgen.