Het was vooral de zone Middelkerke, Oostende en Bredene waar de stookoliebolletjes op het strand te zien waren op maandag 7 februari. Ook in De Haan en Wenduine kwamen er meldingen binnen. Een strook van 19 kilometer werd handmatig opgeruimd worden.Historische oorsprongEerst werd aangenomen dat het om historische vervuiling ging vanop de zeebodem die door storm Corrie begon aan te spoelen. In theorie zou dit perfect kunnen omdat de Noordzee niet heel diep is. Door de storm kan er bijvoorbeeld een wrak op de zeebodem wat verschoven zijn, waardoor er olie begon te lekken.“De gouverneur en zijn diensten zijn nu tot een andere conclusie gekomen”, zegt provincieraadslid Johan De Poorter uit Meulebeke. “De analyses van de oliestalen zijn nog aan de gang, maar de eerste resultaten geven aan dat de aangespoelde olie wellicht een zwavelarme en dus een nieuwe generatie brandstof is. Er wordt nu aangenomen dat een recente olielozing afkomstig van een schip de boosdoener is.””Het blijft moeilijk om schepen op te sporen die olie bewust lozen. We kunnen alvast maar hopen dat de nieuwe technologieën meer sluitend worden in de toekomst,” besluit De Poorter.Bekijk hier de olievervuiling op de stranden: